Nhà máy thủy điện Hương điền
Ngày 14/11/2019
Tình hình sản xuất
13/11/2019
Công suất MAX (MW)
48
Sản lượng (triệu KWh)
Ngày:
1,154
Tháng:
14,618
Năm:
152,213 / 264,53
Lũy kế:
2.127,518
Tình trạng hoạt động tổ máy
H1: 
H2: 
H3: 
Thông tin hồ chứa
13/11/2019
Thời điểm (giờ):
24
Mực nước hồ (m):
50,570
Mực nước hạ lưu (m):
3,500
Q về hồ (m3/s):
171,600
Q qua các tổ máy (m3/s):
124,500
Q qua tràn (m3/s):
0,000
Lượng mưa (mm):
1,200
ĐĂNG NHẬP
Tên:
Mật khẩu:
 
Loading the player ...