Nhà máy thủy điện Hương điền
Ngày 26/04/2019
Tình hình sản xuất
25/04/2019
Công suất MAX (MW)
48
Sản lượng (triệu KWh)
Ngày:
0,312
Tháng:
9,691
Năm:
85,616 / 264,53
Lũy kế:
2.060,921
Tình trạng hoạt động tổ máy
H1: 
H2: 
H3: 
Thông tin hồ chứa
25/04/2019
Thời điểm (giờ):
24
Mực nước hồ (m):
49,380
Mực nước hạ lưu (m):
1,500
Q về hồ (m3/s):
9,800
Q qua các tổ máy (m3/s):
32,900
Q qua tràn (m3/s):
0,000
Lượng mưa (mm):
0,000
ĐĂNG NHẬP
Tên:
Mật khẩu:
 
Loading the player ...