Nhà máy thủy điện Hương điền
Ngày 23/02/2019
Tình hình sản xuất
22/02/2019
Công suất MAX (MW)
81
Sản lượng (triệu KWh)
Ngày:
1,397
Tháng:
13,802
Năm:
54,324 / 
Lũy kế:
2.029,629
Tình trạng hoạt động tổ máy
H1: 
H2: 
H3: 
Thông tin hồ chứa
22/02/2019
Thời điểm (giờ):
24
Mực nước hồ (m):
55,430
Mực nước hạ lưu (m):
2,800
Q về hồ (m3/s):
25,900
Q qua các tổ máy (m3/s):
136,000
Q qua tràn (m3/s):
0,000
Lượng mưa (mm):
0,000
ĐĂNG NHẬP
Tên:
Mật khẩu:
 
Loading the player ...