Nhà máy thủy điện Hương Điền tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2017

   

Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong công tác sản xuất của Nhà máy thủy điện Hương Điền luôn được coi là nhiệm vụ quan trọng trong các mục tiêu sản xuất kinh doanh.

    Vừa qua trong  hai ngày 21 và 22 tháng 3 năm 2017, Nhà máy thủy điện Hương Điền đã phối hợp với Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ nhân viên đang công tác và làm việc tại nhà máy theo các quy định của Nhà nước.  

Nội dung huấn luyện tập trung chủ yếu vào Công tác an toàn trong các hoạt động sản xuất của Nhà máy như: An toàn điện, an toàn khi làm việc trên cao, an toàn khi làm việc trong buồng xoắn, buồng tuabine, an toàn khi làm việc với hệ thống áp lực, ...vv. Ngoài ra còn cập nhật cho nhân viên hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành về an toàn điện, an toàn lao động, vệ sinh lao động (ATVSLĐ. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về ATVSLĐ; chính sách, chế độ về BHLĐ đối với người lao động.

    Kết thúc đợt huấn luyện, toàn thể Cán bộ nhân viên đã nắm chắc các kiến thức chung về ATVSLĐ tại cơ sở, tiếp cận hiểu rõ các Thông tư, Nghị định mới của Chính phủ... và tham gia sát hạch làm bài thu hoạch về công tác AT – VSLĐ để làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh lao động và thẻ an toàn lao động cho cán bộ nhân viên./.

                                                                                                                                Ban biên tập


Loading the player ...