Ảnh nhà máy (8 ảnh)
Ngày cập nhật: 01/06/2013
Nhà máy thủy điện Hương Điền
Nhà máy thủy điện Hương Điền
Nhà máy thủy điện Hương Điền
Nhà máy thủy điện Hương Điền
Nhà máy thủy điện Hương Điền
Nhà máy thủy điện Hương Điền
2010-11-20 17.48.41
2010-11-20 17.52.17


Loading the player ...