Nhà máy thủy điện Hương Điền nhận Giấy chứng nhận Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 là một tiêu chuẩn quy định chuẩn mực cho một hệ thống quản lý khoa học, chặt chẽ đã được quốc tế công nhận, ISO 9001:2008 dành cho tất cả các loại hình Doanh nghiệp, từ Doanh nghiệp rất lớn như các tập đoàn đa quốc gia đến những Doanh nghiệp rất nhỏ với nhân sự nhỏ hơn 10 người. Một Doanh nghiệp muốn liên tục tăng trưởng, đạt được lợi nhuận cao và liên tục duy trì tỷ suất lợi nhuận cao, Doanh nghiệp đó nhất định phải có một hệ thống quản lý khoa học chặt chẽ như ISO 9001:2008 để sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn lực hiện có.

 

Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 có tên gọi đầy đủ là “các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng”. ISO 9001:2008 là tiêu chuẩn ISO 9001 được ban hành lần thứ 4 vào năm 2008 và cũng là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001. ISO 9001 đưa ra các chuẩn mực cho hệ thống quản lý chất lượng, không phải là tiêu chuẩn cho sản phẩm. Việc áp dụng ISO 9001 vào doanh nghiệp đã tạo được cách làm việc khoa học, tạo ra sự nhất quán trong công việc, chuẩn hóa các quy trình hoạt động, loại bỏ được nhiều thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian và giảm chi phí phát sinh do xảy ra những sai lỗi hoặc sai sót trong công việc, đồng thời làm cho năng lực trách nhiệm cũng như ý thức của cán bộ công nhân viên nâng lên rõ rệt.

 

Chính nhờ những tác dụng ấy mà ISO 9001 hiện nay được xem là một trong những giải pháp căn bản nhất, là nền tảng đầu tiên để nâng cao năng lực của bộ máy quản lý doanh nghiệp. Chính vì vậy hầu hết các doanh nghiệp khi muốn cải tổ bộ máy, nâng cao năng lực cạnh tranh đều chọn áp dụng ISO 9001:2008 cho doanh nghiệp mình rồi sau đó lần lượt áp dụng các hệ thống tiên tiến hơn như TQM (quản lý chất lượng toàn diện), Lean production (sản xuất tinh gọn), 6 sigma (triết lý cải tiến theo nguyên lý 6 sigma),…

 

Hiểu rõ tầm quan trọng trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, Tổng Giám đốc Công ty đã giao nhiệm vụ cho Nhà máy thủy điện Hương Điền triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào sản xuất với sự giúp đỡ và tư vấn của Công ty cổ phần chứng nhận và giám định DQS_UL. Dự án được bắt đầu triển khai từ 10/3/2014 và kết thúc đánh giá nội bộ để cấp chứng nhận ngày 22/7/2014 và được tổ chức chứng nhận DQS_UL có trụ sở tại CHLB Đức chấp thuận cấp Giấy chứng nhận.

 

Vừa qua, nhân lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Công ty (25/10/2004 – 25/10/2014) Chủ tịch HĐQT Công ty ông Phan Ngô Tống Hưng đã thay mặt tổ chức chứng nhận DQS_UL trao “Giấy chứng nhận đã thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho hoạt động sản xuất và cung ứng điện năng” cho Nhà máy thủy điện Hương Điền, ông Trịnh Xuân Khoa – Phó Giám đốc Nhà máy đã thay mặt Nhà máy nhận chứng chỉ này.

 

Chủ tịch HĐQT trao Giấy chứng nhận ISO 9001:2008 cho đại diện Nhà máy

 

Ban biên tập

Loading the player ...