Nhà máy thủy điện Hương điền
Ngày 23/03/2019
Tình hình sản xuất
22/03/2019
Công suất MAX (MW)
48
Sản lượng (triệu KWh)
Ngày:
0,549
Tháng:
11,171
Năm:
72,426 / 264.53
Lũy kế:
2.047,731
Tình trạng hoạt động tổ máy
H1: 
H2: 
H3: 
Thông tin hồ chứa
22/03/2019
Thời điểm (giờ):
24
Mực nước hồ (m):
52,170
Mực nước hạ lưu (m):
1,500
Q về hồ (m3/s):
8,300
Q qua các tổ máy (m3/s):
54,900
Q qua tràn (m3/s):
0,000
Lượng mưa (mm):
1,000
ĐĂNG NHẬP
Tên:
Mật khẩu:
 
Loading the player ...